List do Parlamentarzystów w sprawie przezwyciężania problemu bezrobocia

Stowarzyszenie Odnowa Rodzin

15 – 138 Białystok

ul. Zacisze 4

Szanowny Pan Poseł RP

…………………………………………………………………………………

Jako rodzice zrzeszeni w Stowarzyszeniu ,,Odnowa Rodzin” wyrażamy ogromny niepokój w związku z ciągle pogarszającą się sytuacją na rynku pracy szczególnie dla młodych osób w naszym regionie i kraju.

Jesteśmy członkami Stowarzyszenia ,,Odnowa Rodzin” z siedzibą w Białymstoku, która działa od 2006 roku jako organizacja promująca wartość rodziny jako instytucji najważniejszej w życiu społecznym naszego kraju. Spośród wielu celów statutowych, jako główne należy wymienić: wspieranie i promowanie rodziny, tak w przestrzeni prywatnej, jak i życiu publicznym, kreowanie jej pozytywnego wizerunku, tworzenie dobrego środowiska dla dzieci, służącego ich wszechstronnemu rozwojowi, dążenie do życia w duchu prawdy, miłości i odpowiedzialności. Cele te realizowane są m.in. poprzez szkolenia, konferencje, seminaria, rekolekcje rodzin, a także różne formy wspólnego spędzania wolnego czasu: pikniki, kuligi, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, wyjazdy krajoznawcze itp. Do celów statutowych Stowarzyszenia ,,Odnowa Rodzin” należy również tworzenie szerokiej płaszczyzny współpracy różnych grup, organizacji, partii oraz wpływanie na decyzje władz samorządowych i rządowych w zakresie wspierania rodzin.

Według szacunków GUS („Rozmiar i kierunki emigracji z Polski w latach 2004 – 2012”) liczba Polaków przebywających czasowo za granicą w 2012 r. w całej Europie wynosiła w sumie 1 816 tys. osób. Najwięcej Polaków przebywało w Wielkiej Brytanii (637 tys.), Niemczech (500 tys.), Irlandii (118 tys.) oraz Holandii i we Włoszech (97 tys.).  Ta sytuacja nie wydaje się zmieniać na lepsze, a widmo bezrobocia zagląda do coraz liczniejszej rzeszy młodych Polek i Polaków. W województwie podlaskim, według informacji Powiatowego Urzędu Pracy, na dzień 30 września 2013 roku, stopa bezrobocia wyniosła 14,6 % (przy 13 % w całym kraju). Problem bezrobocia w głównej mierze dotyczy osób młodych, absolwentów szkół i uczelni. Według różnych ocen ok. 40 % absolwentów białostockich uczelni nie znajduje zatrudnienia w naszym kraju.

W związku z tak niekorzystną sytuacją na rynku pracy i brakiem perspektyw na pracę dla młodych ludzi w naszym kraju zwracamy się do Szanownych Pana Parlamentarzysty RP, reprezentującego społeczność naszego województwa z następującymi pytaniami:

  1. Czy są podejmowane przez parlamentarzystów województwa podlaskiego działania mające poprawić sytuację na rynku pracy w naszym regionie?
  2. Czy Rząd RP i partie polityczne posiadają strategię przezwyciężania problemu bezrobocia i powstrzymanie negatywnej sytuacji dla wielu rodzin na skutek emigracji zarobkowej, która przekłada się również na ubożenie naszego społeczeństwa w skali całego kraju i braku perspektyw, szczególnie dla młodego pokolenia?

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Odnowa Rodzin”

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                      dr Adam Edward Szczepanowski

Białystok, 10. 02. 2014 r.