Cele Stowarzyszenia Odnowa Rodzin

1. Odnowa rodziny i jej wspieranie tak, aby wszyscy członkowie rodziny mogli się w niej godnie rozwijać, żyć i kochać.

2. Tworzenie dla naszych dzieci dobrego środowiska, aby mogły się one dobrze, bezpiecznie czuć i rozwijać do odpowiedzialnego życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.

3. Promowanie wartości rodziny i kreowanie jej pozytywnego wizerunku.

4. Dążenie do wszechstronnego rozwoju członków rodzin i innych osób w duchu prawdy i miłości.

5. Inicjowanie i wspieranie aktywności rodzin w domu oraz życiu publicznym.

6. Tworzenie szerokiej płaszczyzny współpracy różnych grup, organizacji, ruchów na rzecz rodzin.

7. Zwiększenie dostępności do wszechstronnej informacji i poradnictwa rodzinnego.

8. Wpływanie na decyzje władz samorządowych i rządowych, szczególnie w zakresie wspierania rodzin.

9. Wspieranie przedsiębiorczości rodzinnej.

10. Przygotowanie rodzin do godnego prezentowania wartości osoby, rodziny, polskiej kultury i tradycji wśród innych narodów.