O nas

ODNOWA RODZIN, to nazwa stowarzyszenia, które powołaliśmy do istnienia 4 stycznia 2004 roku w Białymstoku. Osobowość prawną uzyskaliśmy w marcu tegoż roku. Nasze stowarzyszenie tworzą osoby przynależące do różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz osoby tzw. niezrzeszone. Są wśród nas nauczyciele, bankowcy, kolejarze, energetycy, prywatni przedsiębiorcy, fotograficy, artyści i przedstawiciele innych zawodów.

Stowarzyszenie ODNOWA RODZIN, to kolejne tchnienie Ducha Świętego, które rodziło się w naszych sercach przez kilka lat, a objawiło się w różnorodności naszego Kościoła powszechnego. Staramy się czytać nowe wezwania czasów, w których żyjemy i być otwarci na poruszenia Pana Boga. Chcemy lepiej i skuteczniej realizować nasze podstawowe powołanie, jakim jest dla nas rodzina.

Misja naszego stowarzyszenia to: „RODZINA ­ najważniejszą wspólnotą życia i miłości”. Pragniemy odkrywać głębiej nasza tożsamość, odwoływać się do wspaniałej tradycji polskiej rodziny i odnawiać to, co zostało zaniedbane w wychowaniu młodego pokolenia i scalaniu rodziny.

Proponujemy wiele alternatywnych form spędzania czasu bez telewizji i komputera. Chcemy wspierać się wzajemnie w naszych rodzinach poprzez dzielenie się doświadczeniami, organizowanie wspólnych spotkań w plenerze; pikników, rajdów pieszych i rowerowych, spływów kajakowych, regat żeglarskich, kuligów, a także wspólnych wyjść do kina, teatru, filharmonii, na lodowisko, czy kawiarni.

Chcemy, a w zasadzie już tworzymy środowisko, w którym jest nam dobrze, a nasze dzieci znajdują oparcie i nie czują się zagubione. Staramy się tworzyć nową kulturę, modlić się przed i po naszych spotkaniach dziękując Bogu za dar rodziny i Jego prowadzenie. Pragniemy obdarzać się nawzajem serdecznością, życzliwością i ciepłem, które daje nam życie rodzinne i służyć innym rodzinom.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej strony internetowej, a rodziny (również te niepełne) do udziału w naszych spotkaniach, w przyszłości zaś do w pracy w naszym stowarzyszeniu.