Formacja duchowa

Formacja Rodzin

Większość członków Stowarzyszenia ODNOWA RODZIN czerpie swoje siły duchowe uczestnicząc w spotkaniach Formacji Rodzin w Odnowie w Duchu Świętym w Archidiecezji Białostockiej. (zobacz galerię zdjęć  >>>>>)
Spotkania formacyjne powstały jako odpowiedź na wezwanie Ducha Świętego, które rodziło się przez pewien czas w naszych sercach. Odczuwaliśmy potrzebę szerszej i głębszej formacji, nie tylko osobistej, ale tej, która obejmie całe nasze rodziny. W trosce o nasz rozwój duchowy, po ciężkim dniu pracy w tygodniu, udawaliśmy się na spotkanie modlitewne do wspólnot Odnowy. Jednak z czasem zaczęły się pojawiać w nas wewnętrzne rozdarcia; czy iść na spotkanie modlitewne, czy pozostać z dziećmi, które były bardzo niezadowolone kiedy pozostawialiśmy ich samych w domu. Mamo tato dlaczego znów wychodzicie? – to pytanie dzieci, oraz głosy z naszych wspólnot, że brak jest młodzieży w Odnowie w Duchu Świętym, że nasze grupy „starzeją się”, skłoniły nas do podjęcia decyzji o rozpoczęciu Formacji Rodzin.
Pierwsze spotkanie poprzedzone uroczystą Eucharystią odbyło się w par. św. Ducha Świętego w Białymstoku 28 września 2003 roku. Nasze spotkania odbywają się od tego dnia raz w miesiącu w niedziele. Celowo wybraliśmy niedziele, ponieważ jest to dzień wolny od pracy (dla większości), nie ma więc wymówki, że jesteśmy zmęczeni, że musimy posprzątać mieszkanie, itd. Poza tym akcentujemy od początku, że niedziela powinna być dniem poświęconym Bogu i rodzinie oraz odpoczynkowi. W naszych spotkaniach Formacji Rodzin staramy się zawrzeć te wszystkie elementy.
Dbamy też o to, aby spotkania były atrakcyjne dla rodziców i naszych dzieci. Dlatego po wspólnym przywitaniu się, modlitwie i śpiewach, oddzielnie zajęcia mają rodzice, oddzielnie młodzież oraz dzieci. Dorośli spotykają się na konferencji, a następnie dzieleniu się naszymi doświadczeniami związanymi głównie z wychowaniem dzieci. Dzieci, rysują, malują, bawią się i rozmawiają o ważnych sprawach związanych z Panem Bogiem, rodziną. Czasami wykonują anioły z różnych materiałów, przygotowują łańcuchy na choinkę czy palmy. Młodzież również rozmawia o ważnych życiowych sprawach na tematy, które w oddzielnych pomieszczeniach omawiają rodzice, mają też interesujące zajęcia w grupach. Po tym „bloku” spotykamy się na wspólnie przygotowanej Eucharystii. W czasie procesji z darami dzieci niosą wykonane przez siebie prace. Po Eucharystii jest wspólna agapa, podczas której można sobie porozmawiać już „na pełnym luzie” o naszych sprawach, pośmiać się, zaplanować wspólnie najbliższy czas na wycieczki, wyjścia, rajdy rodzinne i wakacyjne rekolekcje. Agapę kończymy wspólną spontaniczna modlitwą dziękczynną, w której biorą udział wszystkie stany tzn. dzieci, młodzież i dorośli.
Przez te blisko trzy lata w spotkaniach Formacji Rodzin wzięło udział kilkadziesiąt rodzin. Wielu mężów swój kontakt z Odnową w Duchu Świętym rozpoczęło właśnie przez formację, a potem przez Weekendowe Rekolekcje Rodzin w Surażu lub wakacyjne we Władysławowie nad morzem. Najczęściej podkreślanym darem, którego doznajemy od Pana Boga na tych spotkaniach jest to, że jesteśmy razem. Możemy posłuchać ciekawych, bardzo dobrze przygotowanych konferencji, wymienić poglądy, pomodlić się, radować się ze wzrostu duchowego nas i naszych dzieci, pożartować, zagrać w piłkę, czy chociażby wypić kawę w dobrym towarzystwie osób, które się rozumieją i chcą żyć w duchu chrześcijańskim.
Nasze spotkania odbywały się dotychczas w parafii Ducha Świętego w Białymstoku, przy parafii w Juchnowcu Kościelnym, przy Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, a przede wszystkim w Domu Rekolekcyjnym Odnowy w Duchu Świętym w Surażu. Wśród osób, które głosiły nam konferencje były: ks. Andrzej Brzozowski, ks. Krzysztof Herman, ks. Marek Czech, ks. Jerzy Lachowicz, Wojciech i Krystyna Kucerow, Adam Szczepanowski. Od początku naszych spotkań najwierniej z księży towarzyszy nam ks. Adam Skreczko, który jest profesorem m.in. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie naukowo zajmuje się tematyką rodzinną. Jesteśmy mu szczególnie wdzięczni za każde spotkanie. Ksiądz Adam podkreśla zawsze, że dużo się uczy również od nas. Tym bardziej radość nasza jest większa. Nie sposób pominąć też naszych wspaniałych „cioć”, które prowadzą zajęcia dla naszych dzieci i młodzieży i opiekują się nimi. Bez nich nie było by tego pięknego dzieła. Sporo „cioć”, a w zasadzie to i „wujków” przewinęło się przez te lata. Wspomnimy tu tylko tych, którzy byli z nami najdłużej: Asia Stawarko, Mariusz Szlędak, Krysia Tuzinowska, Teresa Radziewicz, Bogusia Hakało.

Tematy naszych spotkaniach formacyjnych to:

 1. Różnice pomiędzy kobietą małżeńskich mężczyzną
 2. Etapy rozwoju dziecka, a wychowanie religijne rodziców
 3. Wpływ relacji małżeńskich na dzieci
 4. Nasze korzenie, patriotyzm, obywatelstwo
 5. Światowe Spotkanie Rodzin na Malcie
 6. Relacje rodzinne
 7. Autorytet w rodzinie i życiu
 8. Styl życia rodziny z Odnowy w Duchu Świętym
 9. Nagroda i kara w wychowaniu dzieci
 10. Dorastanie i dojrzewanie naszych dzieci
 11. Ojciec Święty Jan Paweł II o rodzinie
 12. Czas wolny w rodzinie
 13. Dialog w rodzinie
 14. Rodzina wielopokoleniowa
 15. Jednolitość działań wychowawczych
 16. Gospodarowanie pieniędzmi
 17. Wychowanie do wolności
 18. Wychowanie do prawdy
 19. Wychowanie do patriotyzmu
 20. Miłość
 21. Wydawanie poleceń
 22. Wychowanie do sumienia
 23. Przeżywanie Adwentu w rodzinie
 24. Konflikt miedzy rodzicami a dzieci
 25. Zasady wychowywania dzieci
 26. Potrzeba stałości i konsekwencji
 27. Zasada „złotego środka”
 28. Bezpieczeństwo dzieci
 29. Motywowanie do nauki
 30. Wychowanie do odpowiedzialności
 31. Wychowanie do życia seksualnego
 32. Wychowanie w rodzinie a szkoła
 33. Migracje a rodziny
 34. Spowiedź dzieci
 35. Poznawanie swego dziecka
 36. Seminarium duchowne a rodzina
 37. Uczenie się być sobą i szukać swego miejsca
 38. Polecenia dla dzieci
 39. Konsekwencja w wychowaniu
 40. Materializm
 41. Komunikacja w rodzinie
 42. Relatywność teologiczna
 43. Rola ojca w wychowaniu dzieci
 44. Rola matki w życiu rodziny
 45. Jak rozmawiać z dziećmi o seksie?
 46. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”- rozważania dok. Episkopatu
 47. Ludzkie ciało
 48. Rola dziadków w wychowaniu
 49. Rodzina Bogiem silna
 50. Tożsamość- „nasze korzenie”
 51. Co robić jeśli dziecko nie chce iść do kościoła?
 52. Choroba i cierpienie w rodzinie
 53. Chrześcijańskie przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia
 54. Sekularyzacja i ateizacja
 55. Co nam mówi wybór Papieża Franciszka?
 56. Wychowanie do wartości
 57. Ideologia gender
 58. Rodzina a szkoła
 59. Świętowanie niedzieli
 60. Obowiązki stanu w rodzinie, pracy i wspólnocie
 61. Perswazja w wychowaniu
 62. Wychowywać do prawdy
 63. Tolerancja
 64. Nawracanie
 65. Orędzie Papieża Franciszka do rodzin (2015)
 66. Synod Rodziny 2015
 67. Rok Miłosierdzia
 68. Odpusty
 69. Dialog czy trylog małżeński

Adam i Bożena Szczepanowscy – odpowiedzialni za Formację Rodzin

w Odnowie w Duchu Świętym w Archidiecezji Białostockiej