Zarząd Główny Stowarzyszenia

Zarząd Główny  jest organem wykonawczym stowarzyszenia ODNOWA RODZIN, do jego zadań należy między innymi kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia ODNOWA RODZIN i jej reprezentowanie.

Członkowie Zarządu Głównego powołani na kolejną kadencję:

Przewodniczący Zarządu
Adam Edward Szczepanowski


Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Marek Ignatowicz


Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Jacek Kusznier


Sekretarz Zarządu
Grzegorz Marian Kwasowski


Skarbnik
Franciszek Kamiński


Od lewej: Grzegorz M. Kwasowski- sekretarz, Marek Ignatowicz- wiceprzewodniczący, Adam E. Szczepanowski- przewodniczący, Franciszek Kamiński- skarbnik, Jacek Kusznier- wiceprzewodniczący.