Nasze listy

Przygotowaliśmy i wysłaliśmy listy, które wyrażały nasze stanowiska dotyczące bezpośrednio lub pośrednio polskich rodzin:

  • list do Prezydenta Białegostoku i Przewodniczącego Rady Miasta Białystok popierający inicjatywę zakazu handlu w niedziele i święta (07.08.2004r.) >>>>> szczegóły
  • list do prezesów telewizji, rozgłośni radiowych, głównych dzienników prasowych, oraz wszystkich osób zatroskanych o przekazywanie pozytywnych wartości dotyczących rodziny w środkach masowego przekazu (10.10.2004r.) >>>>> szczegóły
  • protest przeciwko projektowi prawnego zrównania związków osób tej samej płci z małżeństwem i rodziną w ramach ustawy o związkach partnerskich, adresowany do Longina Pastusiaka- Marszałka Senatu (07.11.2004r.) >>>>> szczegóły
  • apel do Posłanek i Posłów Sejmu RP, kierowany na ręce Marszałka Sejmu RP w sprawie pełnego zakazu produkcji i rozpowszechniania materiałów pornograficznych w nowelizowanym Kodeksie karnym (13.03.2006r.) >>>>> szczegóły
  • apel do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu RP o pełne i kompleksowe rozpatrzenie spraw dotyczących aktualnej sytuacji i przyszłości polskich rodzin oraz podjęcie skutecznych działań w tym zakresie (7.04.2006r.) >>>>> szczegóły
  • list do Premiera RP w sprawie objęcia niższą stawką podatku VAT na artykuły dziecięce (26.02.2011r.)>>>>> szczegóły
  • list do Prezesa HDS Polska Sp. z o.o. przeciwko materiałom pornograficznym w kioskach (12.09.2012 r.)>>>>> szczegóły
  • List do Parlamentarzystów z województwa podlaskiego w sprawie przezwyciężania problemu bezrobocia i powstrzymanie negatywnej sytuacji dla wielu rodzin na skutek emigracji zarobkowej, szczególnie młodego pokolenia (10.02.2014 r.)>>>>> szczegóły
  • List do Prezydenta o Radę Rodziny 2016
  • List do Przew.Rady o Komisję ds Rodziny 2016