JEZUS NA STADIONIE 2017

Rekolekcje o. Johna Bashobory z Ugandy zgromadziły na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie w dn. 1 lipca 2017 roku ok. 35 tys. osób.  Może niektórzy przyszli tu z listą rzeczy, które chcą od Boga dostać; to nie jest dobra modlitwa; jesteśmy tu, żeby uwielbiać Boga – mówił o. Bashobora. Hasłem tegorocznej edycji rekolekcji był fragment Psalmu 89 „Szczęśliwy naród, który umie wielbić Pana, będzie kroczył w świetle Twego oblicza”.

Rekolekcje rozpoczęła modlitwa różańcowa poprowadzona przez Ojców Paulinów z Jasnej Góry. Około godz. 9 biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk w asyście ojców paulinów z Jasnej Góry wprowadzili na płytę stadionu kopię ikony Matki Bożej Częstochowskiej.

Proszeniem, Bożym błogosławieństwem dla wszystkich obecnych na Stadionie były nauczania o. Jona Bashobory i Marcina Zielińskiego oraz nasze wspólne uwielbienie Jezusa. Zapraszamy Cię do odsłuchania tych napełnionych Duchem Świętym przekazów na www.dobremedia.org.

Centralnym punktem wydarzenia będzie msza św. pod przewodnictwem abp Henryka Hosera o godz. 17.30, którą koncelebrować będzie 300 księży z całej Polski. Przez cały czas księża będą spowiadać, będzie też adoracja Najświętszego Sakramentu. W czasie rekolekcji świętowaliśmy też Jubileusz 50-lecia Odnowy Charyzmatycznej w Polsce. Rekolekcje zakończyła adoracja z modlitwą o uzdrowienie o godz. 20.

Z naszej wspólnoty małżeństw było na tych rekolekcjach 5 osób: Ela i Marian Minkiewiczowie, Hania i Krzysio Drojewscy i Adam Szczepanowski. Dzielimy się z Wami naszymi przeżyciami. Mamy nadzieję że one pobudzą Was do myślenia, działania, a przede wszystkim do uwielbienia naszego wspaniałego Boga we wszystkich waszych sytuacjach życiowych.

Adam Szczepanowski

UWIELBIAĆ JEZUSA, A ON WSKAŻE NAM NAJLEPSZE DROGI ŻYCIOWE Z TĄ NAJWAŻNIEJSZĄ – DROGĘ DO OJCA

Najważniejsze myśli, przesłania z wystąpień O. Johna Bashobory i Marcina Zielińskiego spisane przez Adama E. Szczepanowskiego:

Szczęśliwy naród który umie wołać, wielbić Pana, będzie kroczył w świetle Jego oblicza.

Jesteśmy tu, ale także w całym naszym życiu, aby wielbić Boga, a nie przychodzić do Niego z listą spraw, które chcemy załatwić.

On wie czego nam najbardziej potrzeba, dlatego skupmy się na uwielbieniu aby nawiązać z Nim osobisty kontakt, doświadczyć Go, właśnie na uwielbieniu.

Mamy być pełni radykalnej miłości do Boga.

Jeśli przychodzimy na adorację, to mamy uwielbiać Boga. Jeśli Go uwielbiamy, to mamy z Nim osobistą relację. Zachwycamy się Bogiem, a Bóg zachwyca się nami.

Nie stosujmy modlitwy supermarketowej, ale uwielbiajmy Boga i oddawajmy się Jemu, Totus Tuus  – podporządkowujmy się Jemu całkowicie, jak Maryja.

Kim mam być?

 • Ludem poświęconym Bogu
 • Ciałem Chrystusa
 • Ochrzczonym Ludem Bożym
 • Człowiekiem wchodzącym w komunię z Bogiem
 • Ludem otrzymującym Ducha Świętego dla siebie, rodziny ludzi do których Bóg nas posyła
 • posłanym do innych i głoszącym Słowo Boże.

Bóg ma plan dla wszystkich, również dla ciebie, również poprzez chorobę, niepowodzenia finansowe. Ważne by we wszystkim zobaczyć dobro.

Kościoły staja się coraz bardziej puste, ponieważ ludzie chodzą tam tylko po to, by prosić Boga o coś…

Trzeba robić ćwiczenia nie tylko dla ciała, ale również dla duszy (rekolekcje).

Kiedy nasze uwielbienie idzie w górę, zstępuje uzdrowienie.

Wyrzućmy listy życzeń do Pana Boga, a stańmy w obecności Jezusa (adoracja).

Cieszmy się obecnością Boga.

Czy żyjesz w zgodzie z tym czego chce od ciebie Bóg? Czy słuchasz Boga co masz robić w życiu, czy chcesz żyć według twojej woli?

Nasz Bóg jest Bogiem radości. Radość w Panu jest naszą ostoją.

Nasze języki muszą przestać szydzić z innych, krytykować. Weź swój język w ryzy. Mów tylko czyste słowa, to co jest prawe.

Módlmy się by rządy na świecie były napełnione Duchem Świętym.

Bóg chce abyśmy brali w ramiona nasze dzieci, i również te obce.

Wprowadzajmy dynamikę w Kościele pod kierownictwem kapłanów, którzy są wysłannikami Boga.

Jezus potrzebuje nas na stadionie byśmy nauczyli się wielbić Boga.

Jeśli my nie będziemy wielbić Boga, to kamienie wołać będą.

Bóg nie chce zmieniać tylko wspólnoty, parafie, ale narody. Jednak najpierw ty musisz zapłonąć.

Mamy stać się wspólnotą uwielbienia.

Bądźmy hojni w uwielbieniu. Wówczas Duch Święty zaczyna się w nas modlić i ogień zaczyna w nas płonąć. Musimy dać się Bogu napełnić.

Więcej uwielbienia!!!

Droga Maryi, powinna stawać się naszą drogą:

 1. Nauczyć się Bogu mówić „tak”.
 2. Napełnić się Duchem Świętym.
 3. Wyjść, ewangelizować, bo inaczej nasze wspólnoty umierają.
 4. Uwielbiać Boga.

Ewangelizacja to zanieść  drugiemu człowiekowi nasze doświadczenie Boga, a nie tylko poinformować, że są spotkania modlitewne.

Adam E. Szczepanowski


Nasze refleksje, przesłanie Pana Boga po spotkaniu „Jezus na stadionie” to:

 1. Uwielbienie Pana Boga musi być podstawową modlitwą człowieka w każdej sytuacji życiowej, w dobrym i gorszym czasie. Jak mówił Marcin Zieliński, na spotkaniach jego wspólnoty 3/4 czasu spotkania poświęcają na uwielbienie Boga.
 2. To Pan Bóg adoruje człowieka, bo jest najlepszym Ojcem. On nas wybrał. Naszą najlepszą modlitwą jest uwielbienie naszego Boga i Ojca.
 3. Adoracja Najświętszego Sakramentu to adoracja samego Jezusa, żywego i prawdziwego Boga, a nie adoracja hostii.
 4. Wzorem postępowania człowieka, zwłaszcza obdarowanego charyzmatami, jest Maryja. Realizuje się to w 4. punktach:
  • odpowiedź na Słowo Ducha Świętego powinna wybrzmieć zdecydowanym  t a k akceptacją woli Bożej
  • otwarcie głębokie siebie, swej duszy na napełnienie Duchem Świętym
  • mamy podjąć drogę do drugiego człowieka z Dobrą Nowiną
  • Magnificat – uwielbienie Boga w jego nieskończonej miłości.

Taki schemat postępowania człowieka obdarzonego łaską Pana Boga jest uniwersalny i dotyczy każdego.

Retransmisję konferencji ze spotkania „Jezus na Stadionie” możesz obejrzeć na www.dobremedia.org

Ela i Marian Minkiewicz


Na stadionie czuliśmy Bożą Obecność . Czas był wypełniony konferencjami, uwielbieniem, świadectwami modlitwą i adoracją.

Wspominając  spotkanie „Jezus na stadionie” przychodzi nam na myśl przede wszystkim słowo UWIELBIENIE. Mówił o tym o. Bashobora  i jeszcze bardziej podkreślał to Marcin Zieliński. Najważniejsze przesłanie Pana Boga dla nas i naszych wspólnot to:

 • Uwielbiajmy Boga i chciejmy być przemienieni jego świętością.
 • Oddajmy Mu cześć za to że jest tym kim jest.
 • Zachwycajmy się Jego Słowem.
 • Podczas uwielbienia nie koncertujmy się na doborze słów tylko na żywym Bogu.
 • Zostaliśmy stworzeni by doświadczać Boga i oddawać Mu cześć.
 • Wielbiąc mamy z Nim relację.
 • Gdy Go nie wielbimy to znaczy że stworzyliśmy sobie innego.
 • Bóg zachwyca się nami gdy Go uwielbiamy.
 • Mamy Go uwielbiać w każdej sytuacji.
 • Kiedy wielbimy jesteśmy zjednoczeni z Niebem.
 • Kiedy nasze uwielbienie idzie w górę stępuje Boża miłość, chwała, uzdrowienie.
 • Tam gdzie Bóg jest uwielbiony tam przychodzi Duch Święty.
 • Obietnice Boże trwają nadal i są dla nas aktualne.

Hania i Krzysiek