ŚWIĘTOWANIE ROCZNIC ŚLUBU W KATEDRZE BIAŁOSTOCKIEJ 2018

„ … Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”

Kolejne uroczyste Świętowanie Rocznic Ślubu małżeństw z Archidiecezji Białostockiej i odnowienie sakramentu małżeństwa odbyło się pod przewodnictwem ks. Biskupa Henryka Ciereszki w Katedrze Białostockiej w dniu 29 września (sobota) 2018 roku o godz. 18.00 >>>>>>